Zapytania ofertowe w ramach programu S5

                                          Łódź, dn. 20.01.2021

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu „S5-Akcelerator Technologii 5G”, II etap, akceleracja główna

 

Spółka ConnectedVR (dalej: Spółka) to startup technologiczny powołany w maju 2020 r. W obszarze naszej działalności są wszelkie projekty z obszaru AR i VR, z naciskiem na wdrożenia dla przemysłu 4.0. Od stycznia 2021 r. Spółka realizować będzie projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach PROGRAMU AKCELERACYJNEGO „S5 – AKCELERATOR TECHNOLOGII 5G”, którego Beneficjentem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA z siedzibą w Łodzi. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres do 9 miesięcy, począwszy od połowy stycznia 2021 r. i będzie polegać na wdrożeniu oprogramowania u Odbiorcy Technologii (dalej; OT).  Zadania w ramach projektu podzielone są na 3 kamienie milowe.

Spółka poszukuje osoby posiadającej pełnię kompetencji do pełnienia roli Product Manager w ramach projektu ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’.

Projekt ConnectedVR to projekt polegający na oprogramowaniu wirtualnej platformy pozwalającej wielu użytkownikom jednocześnie przebywać w spersonalizowanej przestrzeni wirtualnej, gdzie mogą swobodnie rozmawiać, prowadzić symulacje i szkolenia. Rynek platformy ConnectedVR to przemysł 4.0 – firmy polskie i zagraniczne posiadające fabryki na terenie kraju i za granicą; m.in. producenci AGD, maszyn przemysłowych, urządzeń i sprzętu, branża budowlana, samochodowa, przemysł meblarski, logistyczny itp. Platforma ConnectedVR wykorzystuje sieć 5G w celu zapewnienia użytkownikom stabilnego i pozbawionego opóźnień połączenia. Niskie opóźnienia gwarantują wysoką jakość komunikacji głosowej oraz przeniesienie gestów i mowy ciała użytkownika do przestrzeni wirtualnej. W momencie wprowadzenia na rynek gogli VR bezpośrednio łączących się z siecią 5G platforma będzie mogła działać bez wykorzystania komputera PC, co znacząco zwiększy jej mobilność (na obecnym etapie zakładane jest wykorzystanie stacjonarnych gogli VR w ramach platformy ConnectedVR).

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest wskazany poniżej zakres prac merytorycznych. Zaangażowanie Product Managera planowane jest na okres do 9 miesięcy w określonym wymiarze godzinowym (do 1260 godzin w całym projekcie, średnio 140 godzin miesięcznie, przy czym w zależności od miesiąca stopień zaangażowania może się różnić, a łączny czas zaangażowania godzinowego w projekcie może być niższy i zależny od stawki godzinowej brutto) od dnia podpisania umowy na okres do 9 miesięcy, przy czym terminy te mogą ulec nieznaczniej zmianie na etapie podpisania umowy z Wykonawcą. W przypadku zmian harmonogramu realizacji poszczególnych kamieni milowych uzgodnionych przez Spółkę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (operatorem Programu Akceleracyjnego S5) możliwe jest dokonanie przesunięć czasu realizacji zadań w postaci aneksowania umowy.

 

 

ZAKRES MERYTORYCZNY ZADAŃ PROJEKTOWYCH na stanowisku PRODUCT MANAGER

Organizacja, koordynacja, bieżący monitoring i transfer wiedzy pomiędzy ekspertami, OT (i uwarunkowaniami rynku przemysłu 4.0), a zespołem wdrożeniowym platformy ConnectedVR na każdym poziomie prac: rozwojowych, koncepcyjnych i wdrożeniowych, a w szczególności:

 • określenie warunków szkoleniowych w przestrzeni VR;
 • określenie stałych elementów wzorcowego szkolenia stanowiących podstawę do budowy niezbędnych prototypów;
 • nadzór, monitoring, weryfikacja założeń i akceptacja wewnętrzna prototypów niezbędnych do skutecznego prowadzenia szkolenia;
 • nadzór, monitoring, weryfikacja założeń i akceptacja wewnętrzna efektu prac programistycznych powiązanych z funkcjonalnościami komunikacji w przestrzeni VR;
 • określenie warunków szkoleniowych i elementów wersji demonstracyjnej szkolenia i platformy;
 • reagowanie na wyzwania realizacji i wdrożenia założeń szkolenia VR poprzez budowę alternatywnych form osiągnięcia zakładanych celów na każdym poziomie prac;
 • odpowiadanie na bieżące potrzeby zespołu realizacyjnego związane z organizacją niezbędnych zasobów wiedzy;
 • opracowanie i weryfikacja założeń komunikacji oferty sprzedażowej usług platformy ConnectedVR na potrzeby prezentacji i strony internetowej.

Opracowanie założeń, koordynacja, bieżący monitoring prac wdrożeniowych związanych z projektowaniem, prototypowaniem i budowaniem tzw. user interface i user experience użytkownika platformy ConnectedVR, użytkowania szkolenia w przestrzeni VR, a w szczególności:

 • prototypowanie rozwiązań UI/UX z poziomu użytkowania platformy na komputerach;
 • prototypowanie rozwiązań UI/UX z poziomu użytkowania platformy bezpośrednio w przestrzeni VR;
 • prototypowanie rozwiązań UI/UX z poziomu użytkowania szkolenia bezpośrednio w przestrzeni VR;
 • nadzór prac graficznych rozwiązań UI/UX z poziomu użytkowania platformy na komputerach;
 • nadzór prac graficznych rozwiązań UI/UX z poziomu użytkowania platformy bezpośrednio w przestrzeni VR;
 • nadzór prac graficznych rozwiązań UI/UX z poziomu użytkowania szkolenia bezpośrednio w przestrzeni VR;
 • reagowanie na wyzwania realizacji i wdrożenia założeń rozwiązań UI/UX poprzez budowę alternatywnych form osiągnięcia zakładanych celów na każdym poziomie prac;
 • odpowiadanie na bieżące potrzeby zespołu realizacyjnego związane z organizacją niezbędnych zasobów wiedzy.

Koordynacja, komunikacja i bieżący monitoring prac rozwojowych i wdrożeniowych związanych z współpracą z OT, a w szczególności:

 • uzyskiwanie niezbędnych informacji i akceptacji warstwy merytorycznej;
 • przeprowadzanie warsztatów z OT, celem osiągnięcia formy i kształtu scenariuszy szkoleń VR;
 • reprezentowanie interesu ConnectedVR u OT;
 • reprezentowanie interesu OT w ramach prac zespołu wdrożeniowego ConnectedVR.

Spółka zakłada współpracę zdalną w ramach projektu ze względu na panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju. Spółka zakłada kilka spotkań projektowych na miejscu z biurze w Łodzi oraz w siedzibie Odbiorcy Technologii – także w Łodzi. Koszty dojazdów są po stronie Wykonawcy. Preferowana forma współpracy to umowa zlecenie.

Spółka:

Connectedvr Sp. z o. o.  ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, lok. 8, 90-057 Łódź́

NIP: 7252299114, REGON: 386028924

http://connectedvr.eu

Osoba kontaktowa: Monika Szymańska, office@connectedvr.eu

Ofertę cenową wyrażoną w formie stawki godzinowej brutto*, przy założeniu, że maksymalna ilość zaangażowania to 1260 h w okresie do 9 miesięcy, za realizację prac merytorycznych określonych w niniejszym dokumencie prosimy składać do dnia 22.01.2021 do godziny 23.59 na adres mailowy: office@connectedvr.eu

*Cena powinna być podana w polskich złotych (PLN) w całkowitym koszcie pracodawcy w ujęciu godzinowym za cały zakres prac określonych powyżej, wynikający z zawarcia umowy o dzieło, uwzględniając w swoich własnych kalkulacjach wszelkie obciążenia publiczno-prywatne wynikające z zawarcia tej umowy, jak i ewentualnych wszelkich innych form zatrudnienia będących podstawą do opłat publiczno-prywatnych.

Wyniki:

W związku z ogłoszonym rozeznaniem rynku na pełnienie roli Product Managera w ramach projektu ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’ wpłynęły 3 oferty cenowe. Najkorzystniejszą pod kątem ceny ofertę przedstawił pan Andrzej Horoch.

Łódź, dn. 20.01.2021

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu „S5-Akcelerator Technologii 5G”, II etap, akceleracja główna

 

Spółka ConnectedVR (dalej: Spółka) to startup technologiczny powołany w maju 2020 r. W obszarze naszej działalności są wszelkie projekty z obszaru AR i VR, z naciskiem na wdrożenia dla przemysłu 4.0. Od stycznia 2021 r. Spółka realizować będzie projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach PROGRAMU AKCELERACYJNEGO „S5 – AKCELERATOR TECHNOLOGII 5G”, którego Beneficjentem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA z siedzibą w Łodzi (dalej:ŁSSE). Realizacja projektu zaplanowana jest na okres do 9 miesięcy, począwszy od połowy stycznia 2021 r. i będzie polegać na wdrożeniu oprogramowania u Odbiorcy Technologii (dalej; OT).  Zadania w ramach projektu podzielone są na 3 kamienie milowe.

Spółka poszukuje osoby posiadającej pełnię kompetencji do pełnienia roli Project Manager w ramach projektu ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’.

Projekt ConnectedVR to projekt polegający na oprogramowaniu wirtualnej platformy pozwalającej wielu użytkownikom jednocześnie przebywać w spersonalizowanej przestrzeni wirtualnej, gdzie mogą swobodnie rozmawiać, prowadzić symulacje i szkolenia. Rynek platformy ConnectedVR to przemysł 4.0 – firmy polskie i zagraniczne posiadające fabryki na terenie kraju i za granicą; m.in. producenci AGD, maszyn przemysłowych, urządzeń i sprzętu, branża budowlana, samochodowa, przemysł meblarski, logistyczny itp. Platforma ConnectedVR wykorzystuje sieć 5G w celu zapewnienia użytkownikom stabilnego i pozbawionego opóźnień połączenia. Niskie opóźnienia gwarantują wysoką jakość komunikacji głosowej oraz przeniesienie gestów i mowy ciała użytkownika do przestrzeni wirtualnej. W momencie wprowadzenia na rynek gogli VR bezpośrednio łączących się z siecią 5G platforma będzie mogła działać bez wykorzystania komputera PC, co znacząco zwiększy jej mobilność (na obecnym etapie zakładane jest wykorzystanie stacjonarnych gogli VR w ramach platformy ConnectedVR).

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest wskazany poniżej zakres prac merytorycznych. Zaangażowanie Project Managera planowane jest na okres do 9 miesięcy w określonym wymiarze godzinowym (do 1170 godzin w całym projekcie, średnio 130 godzin miesięcznie, przy czym w zależności od miesiąca stopień zaangażowania może się różnić, a łączny czas zaangażowania godzinowego w projekcie może być niższy i zależny od stawki godzinowej brutto) od dnia podpisania umowy na okres do 9 miesięcy, przy czym terminy te mogą ulec nieznaczniej zmianie na etapie podpisania umowy z Wykonawcą. W przypadku zmian harmonogramu realizacji poszczególnych kamieni milowych uzgodnionych przez Spółkę z ŁSSE (operatorem Programu Akceleracyjnego S5) możliwe jest dokonanie przesunięć czasu realizacji zadań w postaci aneksowania umowy.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY ZADAŃ PROJEKTOWYCH na stanowisku PROJECT MANAGER

 • Zarządzanie projektem na każdym etapie trzech kamieni milowych, w tym bieżąca kontrola postępów prac i ewentualnych zagrożeń nieosiągnięcia danego kamienia milowego na czas.
 • Wybór zespołu projektowego – przeprowadzenie postępowań ofertowych tam gdzie to konieczne, wybór i podpisanie umów.
 • Wybór dostawców usług i sprzętu, organizacja procesu zakupowego.
 • Nadzór nad budżetem projektu – planowanie wydatkowania środków w ramach kamieni milowych i zarządzanie płynnością finansową projektu, w tym procesowanie wniosków o zaliczkę i wniosków rozliczających.
 • Monitorowanie statusu projektu – nadzorowanie wszystkich zaplanowanych działań w ramach harmonogramu projektu.
 • Zapewnienie komunikacji zespołu projektowego – organizacja cotygodniowych spotkań i merytorycznych warsztatów.
 • Rozliczanie dotacji – dbałość o poprawność rozliczeń w pełnym porozumieniu z księgowością oraz ŁSSE.
 • Raportowanie do ŁSSE o postępach realizacji projektu – cotygodniowe raporty.
 • Procesowanie ewentualnej umowy / porozumienia z OT w zakresie szczegółowych warunków wdrożenia technologii w siedzibie w Łodzi.
 • Koordynacja działań związanych z transferem wiedzy 5G.
 • Archiwizacja dokumentów związanych w projektem.
 • Określanie ryzyk projektowych i stałe omawianie ich z zespołem projektowym, celem przeciwdziałania w postaci rozwiązań alternatywnych.

Spółka zakłada współpracę zdalną w ramach projektu ze względu na panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju. Spółka zakłada kilka spotkań projektowych na miejscu z biurze w Łodzi oraz w siedzibie Odbiorcy Technologii – także w Łodzi. Koszty dojazdów są po stronie Wykonawcy. Preferowana forma współpracy to umowa zlecenie.

Spółka:

Connectedvr Sp. z o. o.  ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, lok. 8, 90-057 Łódź́

NIP: 7252299114, REGON: 386028924

http://connectedvr.eu

Osoba kontaktowa: Monika Szymańska, office@connectedvr.eu

Ofertę cenową wyrażoną w formie stawki godzinowej brutto*, przy założeniu, że maksymalna ilość zaangażowania to 1170 godzin w okresie do 9 miesięcy, za realizację prac merytorycznych określonych w niniejszym dokumencie prosimy składać do dnia 22.01.2021 do godziny 23.59 na adres mailowy: office@connectedvr.eu 

*Cena powinna być podana w polskich złotych (PLN) w całkowitym koszcie pracodawcy w ujęciu godzinowym za cały zakres prac określonych powyżej, wynikający z zawarcia umowy o dzieło, uwzględniając w swoich własnych kalkulacjach wszelkie obciążenia publiczno-prywatne wynikające z zawarcia tej umowy, jak i ewentualnych wszelkich innych form zatrudnienia będących podstawą do opłat publiczno-prywatnych.

Wyniki:

W związku z ogłoszonym rozeznaniem rynku na pełnienie roli Project Managera w ramach projektu ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’ wpłynęły 3 oferty cenowe. Najkorzystniejszą pod kątem ceny ofertę przedstawiła pani Jagna Pomorska.

 

                Łódź, dn. 20.01.2021

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu „S5-Akcelerator Technologii 5G”, II etap, akceleracja główna

 

Spółka Connectedvr (dalej: Spółka) to startup technologiczny powołany w maju 2020 r. W obszarze naszej działalności są wszelkie projekty z obszaru AR i VR, z naciskiem na wdrożenia dla przemysłu 4.0. Od stycznia 2021 r. Spółka realizować będzie projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach PROGRAMU AKCELERACYJNEGO „S5 – AKCELERATOR TECHNOLOGII 5G”, którego Beneficjentem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA z siedzibą w Łodzi. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres do 9 miesięcy, począwszy od połowy stycznia 2021 r. i będzie polegać na wdrożeniu oprogramowania u Odbiorcy Technologii (dalej: OT). Zadania w ramach projektu podzielone są na 3 kamienie milowe.

Spółka poszukuje osoby posiadającej pełnię kompetencji do pełnienia roli Senior Software Engineer w ramach projektu ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’.

Projekt ConnectedVR to projekt polegający na oprogramowaniu wirtualnej platformy pozwalającej wielu użytkownikom jednocześnie przebywać w spersonalizowanej przestrzeni wirtualnej, gdzie mogą swobodnie rozmawiać, prowadzić symulacje i szkolenia. Rynek platformy ConnectedVR to przemysł 4.0 – firmy polskie i zagraniczne posiadające fabryki na terenie kraju i za granicą; m.in. producenci AGD, maszyn przemysłowych, urządzeń i sprzętu, branża budowlana, samochodowa, przemysł meblarski, logistyczny itp. Platforma ConnectedVR wykorzystuje sieć 5G w celu zapewnienia użytkownikom stabilnego i pozbawionego opóźnień połączenia. Niskie opóźnienia gwarantują wysoką jakość komunikacji głosowej oraz przeniesienie gestów i mowy ciała użytkownika do przestrzeni wirtualnej. W momencie wprowadzenia na rynek gogli VR bezpośrednio łączących się z siecią 5G platforma będzie mogła działać bez wykorzystania komputera PC, co znacząco zwiększy jej mobilność (na obecnym etapie zakładane jest wykorzystanie stacjonarnych gogli VR w ramach platformy ConnectedVR).

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest wskazany poniżej zakres prac programistycznych. Realizacja prac programistycznych wynosi maksymalnie 8,5 miesiąca od dnia podpisania umowy, przy czym zostanie ona podzielona na konkretne etapy do odbioru skorelowane z trzema kamieniami milowymi zaplanowanymi w projekcie. W przypadku zmian harmonogramu realizacji poszczególnych kamieni milowych uzgodnionych przez Spółkę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (operatorem Programu Akceleracyjnego S5) możliwe jest dokonanie przesunięć czasu realizacji zadań.

Zakres prac w ramach I kamienia milowego – Projekt architektury i formuły szkoleń – czas do 3,5 miesięcy

 • Opracowanie architektury aplikacji oraz platformy.
 • Opracowanie spójnej metodyki algorytmów wykorzystywanych na platformie oraz nadzór nad utrzymaniem wytycznych architektonicznych platformy.
 • Opracowanie architektury i implementacja uniwersalnego szkieletu szkolenia na podstawie scenariusza wypracowanego przez Product Developera. Implementacja funkcjonalności w sposób generyczny, możliwie najłatwiejszy do powielenia w kolejnych szkoleniach.
 • Opracowanie dokumentacji powstałego szkieletu do wykorzystania przez deweloperów implementujących przyszłe szkolenia.
 • Implementacja interfejsu użytkownika uniwersalnego szkieletu szkolenia.
 • Przygotowanie bazy danych użytkowników na potrzeby platformy oraz strony www.
 • Code review kodu źródłowego wytworzonego w ramach kamienia milowego.
 • Utrzymanie repozytorium projektu.

Zakres prac w ramach II kamienia milowego – Opracowanie i implementacja scenariuszy szkoleniowych – czas do 2 miesięcy

 

 • Nadzór nad utrzymaniem wytycznych architektonicznych platformy.
 • Przygotowanie materiałów potrzebnych do wytworzenia scenariuszy dla OT.
 • Przygotowanie standardów przechowywanych i przesyłanych danych (konta użytkowników oraz scenariusze). Optymalizacja wielkości przesyłanych pakietów w kontekście synchronizacji informacji między użytkownikami.
 • Test architektury 5G u OT. Weryfikacja realnej latencji połączeń oraz maksymalnej i średniej prędkości wysyłania i pobierania danych. Opracowanie wytycznych co do optymalnego wykorzystania pakietów danych.
 • Code review kodu źródłowego wytworzonego w ramach kamienia milowego.
 • Utrzymanie repozytorium projektu.

 

Zakres prac w ramach III kamienia milowego – Implementacja frameworku sieciowego platformy ConnectedVR i instalacja u Odbiorcy Technologii – czas do 3 miesięcy

 • Nadzór nad utrzymaniem wytycznych architektonicznych platformy.
 • Implementacja elementów platformowych, m.in. mechanizmu pobierania i aktualizacji szkoleń komunikacji z użytkownikiem oraz zarządzania pokojami.
 • Implementacja komunikacji z bazą danych – pobierania danych z bazy oraz aktualizacji informacji o użytkowaniu aplikacji.
 • Testy i optymalizacja aplikacji na podstawie wyników testów u OT. Instalacja stanowisk testowych u OT. Testy poprawności funkcjonowania aplikacji w środowisku docelowym i naprawa wadliwie działających elementów. Sprawdzenie parametrów działania aplikacji (prędkość wyświetlania grafiki, opóźnienia i czas dostępu do elementów sieciowych przy użyciu 5G).
 • Przygotowanie wytycznych do szkoleń personelu u OT z zakresu obsługi platformy.
 • Code review kodu źródłowego wytworzonego w ramach kamienia milowego.
 • Utrzymanie repozytorium projektu.
 • Aktualizacja dokumentacji do stanu faktycznego na etapie zakończenia kamienia milowego.

Spółka zakłada współpracę zdalną w ramach projektu i rozliczanie z konkretnych terminów i etapów realizacji prac programistycznych ustalonych z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy. Konieczny będzie udział w testach i warsztatach w siedzibie OT w Łodzi. Preferowana forma współpracy to umowa o dzieło z przeniesieniem pełni praw autorskich.

 

 

Spółka:

Connectedvr Sp. z o. o.  ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, lok. 8, 90-057 Łódź́

NIP: 7252299114, REGON: 386028924

http://connectedvr.eu

Osoba kontaktowa: Monika Szymańska, office@connectedvr.eu

Ofertę cenową łącznie w kwocie brutto* za wykonanie zakresu prac określonych dla I,II i III kamienia milowego prosimy składać do dnia 22.01.2021 do godziny 23.59 na adres mailowy: office@connectedvr.eu 

*Cena powinna być podana w polskich złotych (PLN) w całkowitym koszcie pracodawcy w ujęciu łącznym za cały zakres prac określonych powyżej, wynikający z zawarcia umowy o dzieło, uwzględniając w swoich własnych kalkulacjach wszelkie obciążenia publiczno-prywatne wynikające z zawarcia tej umowy, jak i ewentualnych wszelkich innych form zatrudnienia będących podstawą do opłat publiczno-prywatnych.

Wyniki:

W związku z ogłoszonym rozeznaniem rynku na pełnienie roli Senior Software Engineer w ramach projektu ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’ wpłynęły 3 oferty cenowe. Najkorzystniejszą pod kątem ceny ofertę przedstawił pan Krzysztof Jasiński.

Łódź, dn. 20.01.2021

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu „S5-Akcelerator Technologii 5G”, II etap, akceleracja główna

 

Spółka ConnectedVR (dalej: Spółka) to startup technologiczny powołany w maju 2020 r. W obszarze naszej działalności są wszelkie projekty z obszaru AR i VR, z naciskiem na wdrożenia dla przemysłu 4.0. Od stycznia 2021 r. Spółka realizować będzie projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach PROGRAMU AKCELERACYJNEGO „S5 – AKCELERATOR TECHNOLOGII 5G”, którego Beneficjentem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA z siedzibą w Łodzi. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres do 9 miesięcy, począwszy od połowy stycznia 2021 r. Zadania w ramach projektu podzielone są na 3 kamienie milowe.

Spółka poszukuje osoby posiadającej pełnię kompetencji do pełnienia roli VR Developera w ramach projektu ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’.

Projekt ConnectedVR to projekt polegający na oprogramowaniu wirtualnej platformy pozwalającej wielu użytkownikom jednocześnie przebywać w spersonalizowanej przestrzeni wirtualnej, gdzie mogą swobodnie rozmawiać, prowadzić symulacje i szkolenia. Rynek platformy ConnectedVR to przemysł 4.0 – firmy polskie i zagraniczne posiadające fabryki na terenie kraju i za granicą; m.in. producenci AGD, maszyn przemysłowych, urządzeń i sprzętu, branża budowlana, samochodowa, przemysł meblarski, logistyczny itp. Platforma ConnectedVR wykorzystuje sieć 5G w celu zapewnienia użytkownikom stabilnego i pozbawionego opóźnień połączenia. Niskie opóźnienia gwarantują wysoką jakość komunikacji głosowej oraz przeniesienie gestów i mowy ciała użytkownika do przestrzeni wirtualnej. W momencie wprowadzenia na rynek gogli VR bezpośrednio łączących się z siecią 5G platforma będzie mogła działać bez wykorzystania komputera PC, co znacząco zwiększy jej mobilność (na obecnym etapie zakładane jest wykorzystanie stacjonarnych gogli VR w ramach platformy ConnectedVR).

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest wskazany poniżej zakres prac programistycznych. Realizacja prac programistycznych wynosi maksymalnie 8,5 miesiąca od dnia podpisania umowy, przy czym zostanie ona podzielona na konkretne etapy do odbioru skorelowane z trzema kamieniami milowymi zaplanowanymi w projekcie. W przypadku zmian harmonogramu realizacji poszczególnych kamieni milowych uzgodnionych przez Spółkę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (operatorem Programu Akceleracyjnego S5) możliwe jest dokonanie przesunięć czasu realizacji zadań.

Zakres prac w ramach I kamienia milowego – Projekt architektury i formuły szkoleń – czas do 3,5 miesięcy

 • Implementacja nowych sposobów interakcji, w tym możliwości nanoszenia notatek w przestrzeni wirtualnej oraz używania gestów wg wytycznych projektu.
 • Implementacja generycznego szkolenia przy użyciu opracowanego szkieletu.
 • Przeprowadzenie testów generycznych założeń i algorytmów w projekcie.
 • Dostosowanie powstałego kodu do wytycznych projektu.
 • Stworzenie kopii zapasowej kodu powstałego w ramach etapu w repozytorium projektu.

Zakres prac w ramach II kamienia milowego – Opracowanie i implementacja scenariuszy szkoleniowych – czas do 2 miesięcy

 

 • Przygotowanie przestrzeni szkoleniowej z wykorzystaniem modeli 3D wytworzonych w ramach kamienia milowego. Oświetlenie i optymalizacja sceny. Implementacja scenariuszy testowych wg uniwersalnego szkieletu.
 • Implementacja dodawania w przestrzeni modeli 3D oraz grafik w formatach OBJ oraz JPG.
 • Dostosowanie powstałego kodu do wytycznych projektu.
 • Stworzenie kopii zapasowej kodu powstałego w ramach etapu w repozytorium projektu.

 

Zakres prac w ramach III kamienia milowego – Implementacja frameworku sieciowego platformy ConnectedVR i instalacja u Odbiorcy Technologii – czas do 3 miesięcy

 • Implementacja interfejsu użytkownika platformy na podstawie otrzymanych projektów graficznych.
 • Implementacja funkcji KIOSK pozwalającej na ustawienie bezobsługowego stanowiska do szkoleń.
 • Dostosowanie powstałego kodu do wytycznych projektu.
 • Stworzenie kopii zapasowej kodu powstałego w ramach etapu w repozytorium projektu.

Spółka zakłada współpracę zdalną w ramach projektu ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i rozliczanie z konkretnych terminów i etapów realizacji prac programistycznych ustalonych z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy. Preferowana forma współpracy to umowa o dzieło z przeniesieniem pełni praw autorskich.

Spółka:

Connectedvr Sp. z o. o.  ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, lok. 8, 90-057 Łódź́

NIP: 7252299114, REGON: 386028924

http://connectedvr.eu

Osoba kontaktowa: Monika Szymańska, office@connectedvr.eu

Ofertę cenową łącznie w kwocie brutto* za wykonanie zakresu prac określonych dla I, II i III kamienia milowego prosimy składać do dnia 22.01.2021 do godziny 23.59 na adres mailowy: office@connectedvr.eu 

*Cena powinna być podana w polskich złotych (PLN) w całkowitym koszcie pracodawcy w ujęciu łącznym za cały zakres prac określonych powyżej, wynikający z zawarcia umowy o dzieło, uwzględniając w swoich własnych kalkulacjach wszelkie obciążenia publiczno-prywatne wynikające z zawarcia tej umowy, jak i ewentualnych wszelkich innych form zatrudnienia będących podstawą do opłat publiczno-prywatnych.

Wyniki:

W związku z ogłoszonym rozeznaniem rynku na pełnienie roli VR Developera w ramach projektu ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’ wpłynęły 3 oferty cenowe. Najkorzystniejszą pod kątem ceny ofertę przedstawił pan Marcin Szewczyk.

 

Łódź, dn. 21.05.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu “ConnectedVR” w programie “S5-Akcelerator Technologii 5G”, zapraszamy do złożenia oferty cenowej w trybie zapytanie ofertowego, którego przedmiotem jest wybór Głównego Programisty VR.

Projekt polega na opracowaniu wirtualnej platformy dla przemysłu 4.0 pozwalającej wielu użytkownikom jednocześnie przebywać w spersonalizowanej przestrzeni wirtualnej, gdzie mogą swobodnie rozmawiać, prowadzić symulacje i szkolenia.

Zakres prac dla Głównego Programisty VR:

Etap I
– Tworzenie sesji w zadanym środowisku VR według modelu klient-serwer z mechanizmem identyfikacji konkretnych użytkowników;
– Opracowanie systemu komunikacji i synchronizacji użytkowników, w tym:
– synchronizacja pozycji i rotacji elementów awatara w przestrzeni między klientami sesji;
– implementacja streamingu audio przy minimalizacji rozmiaru i latencji pakietów danych;
– zapisywanie i przywracanie sesji dla użytkowników powracających.
Etap II
– Optymalizacja wyświetlania środowiska 3D w zakresie złożoności geometrii, modułów cieniujących i symulacji fizycznych (kolizje, raycast, nawigacja);
– Opracowanie elementów interaktywnych – zakresu interakcji, potrzebnych komponentów oraz ogólnej architektury wymaganej do ich funkcjonowania (np. przyciski, dźwignie, pola tekstowe i okna wyboru).
Etap III
– Przygotowanie architektury wymiany danych ze źródłami zewnętrznymi;
– Testy aplikacji oraz weryfikacja wskaźników osiągnięcia kamieni milowych;
– Utrzymanie bazy kodu i repozytoriów zdalnych.

Zamawiający

Connectedvr Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź́
NIP: 7252299114, REGON: 386028924
http://connectedvr.eu

Osoba kontaktowa: Katarzyna Szatanik, office@connectedvr.eu, M: 604285703

Oferty w kwocie brutto prosimy składać do dnia 28.05.2020 do godziny 23.59. na adres mailowy:
office@connectedvr.eu

 

Łódź, dn. 25.05.2021

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu „S5-Akcelerator Technologii 5G”, II etap, akceleracja główna

 

 

Spółka ConnectedVR (dalej: Spółka) to startup technologiczny powołany w maju 2020 r. W obszarze naszej działalności są wszelkie projekty z obszaru AR i VR, z naciskiem na wdrożenia dla przemysłu 4.0. Od stycznia 2021 r. Spółka realizować będzie projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach PROGRAMU AKCELERACYJNEGO „S5 – AKCELERATOR TECHNOLOGII 5G”, którego Beneficjentem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA z siedzibą w Łodzi. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres do 9 miesięcy, począwszy od połowy stycznia 2021 r. Zadania w ramach projektu podzielone są na trzy kamienie milowe.

Spółka poszukuje osoby posiadającej pełnię kompetencji do pełnienia roli EKSPERTA DS. SZKOLEŃ w projekcie ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’ w ramach II kamienia milowego, który trwa od 01.05.2021 do 30.06.2021 r.

Projekt ConnectedVR to projekt polegający na oprogramowaniu wirtualnej platformy pozwalającej wielu użytkownikom jednocześnie przebywać w spersonalizowanej przestrzeni wirtualnej, gdzie mogą swobodnie rozmawiać, prowadzić symulacje i szkolenia. Rynek platformy ConnectedVR to przemysł 4.0 – firmy polskie i zagraniczne posiadające fabryki na terenie kraju i za granicą; m.in. producenci AGD, maszyn przemysłowych, urządzeń i sprzętu, branża budowlana, samochodowa, przemysł meblarski, logistyczny itp. Platforma ConnectedVR wykorzystuje sieć 5G w celu zapewnienia użytkownikom stabilnego i pozbawionego opóźnień połączenia. Niskie opóźnienia gwarantują wysoką jakość komunikacji głosowej oraz przeniesienie gestów i mowy ciała użytkownika do przestrzeni wirtualnej. W momencie wprowadzenia na rynek gogli VR bezpośrednio łączących się z siecią 5G platforma będzie mogła działać bez wykorzystania komputera PC, co znacząco zwiększy jej mobilność (na obecnym etapie zakładane jest wykorzystanie stacjonarnych gogli VR w ramach platformy ConnectedVR).

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest wskazany poniżej zakres usług doradczych. Realizacja prac wynosić będzie maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, przy zapotrzebowaniu godzinowym na usługi doradcze w wysokości maksymalnej 90 h. W przypadku zmian harmonogramu realizacji poszczególnych kamieni milowych uzgodnionych przez Spółkę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (operatorem Programu Akceleracyjnego S5) możliwe jest dokonanie przesunięć czasu realizacji zadań.

Zakres prac w ramach I kamienia milowego – Opracowanie i implementacja scenariuszy szkoleniowych – czas do 4 tygodni:

 • Partycypacja, monitoring i opiniowanie:
 • scenariuszy czterech szkoleń w wirtualnej rzeczywistości (przykręcanie amortyzatorów w podstawie obudowy pralki; test wysokiego napięcia; montaż hydrostatu, węża zabezpieczenia zwrotnego, test uziemienia; produkcja bębna pralki);
 • prototypów szkoleń w wirtualnej rzeczywistości realizowanych zgodnie z ustalonymi scenariuszami z Odbiorcą Technologii.
 • Bieżące konsultacje zaproponowanych rozwiązań za zakresu sposobu prowadzenia szkolenia, zastosowanych interakcji i rozwiązań graficznych na poziomie weryfikacji założeń z docelowym rozwiązaniem testowanym z poziomu gogli VR Oculus Quest 2.

Spółka zakłada model mieszanej współpracy, tj. na miejscu w biurze i zdalnie, w zależności o konkretnych potrzeb w toku realizacji projektu. Preferowana forma współpracy to umowa o świadczenie usług ze stawką godzinową przy założeniu, że maksymalna ilość godzin konsultacji to 90 godzin.

Spółka:

Connectedvr Sp. z o. o.  ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, lok. 8, 90-057 Łódź́

NIP: 7252299114, REGON: 386028924

http://connectedvr.eu

Osoba kontaktowa: Monika Szymańska, office@connectedvr.eu

Ofertę cenową łącznie w kwocie brutto* za wykonanie zakresu prac określonych dla II kamienia milowego prosimy składać do dnia 27.05.2021 do godziny 23.59 na adres mailowy: office@connectedvr.eu

*Cena powinna być podana w polskich złotych (PLN) powiększona o należny podatek VAT (jeśli dotyczy).

 

Wyniki:

W związku z ogłoszonym rozeznaniem rynku na pełnienie roli Eksperta ds. szkoleń w II kamieniu milowym w ramach projektu ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’ wpłynęły 2 oferty cenowe. Najkorzystniejszą pod kątem ceny ofertę przedstawił pan Marcin Gapski.

Łódź, dn. 12.07.2021

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu „S5-Akcelerator Technologii 5G”, II etap, akceleracja główna

 

Spółka ConnectedVR (dalej: Spółka) to startup technologiczny powołany w maju 2020 r. W obszarze naszej działalności są wszelkie projekty z obszaru AR i VR, z naciskiem na wdrożenia dla przemysłu 4.0. Od stycznia 2021 r. Spółka realizować będzie projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach PROGRAMU AKCELERACYJNEGO „S5 – AKCELERATOR TECHNOLOGII 5G”, którego Beneficjentem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA z siedzibą w Łodzi. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres do 9 miesięcy, począwszy od połowy stycznia 2021 r. Zadania w ramach projektu podzielone są na trzy kamienie milowe.

Spółka poszukuje osoby posiadającej pełnię kompetencji do pełnienia roli ART DIRECTORA w projekcie ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’ w ramach III kamienia milowego, który trwa od 01.07.2021 do 30.09.2021 r.

Projekt ConnectedVR to projekt polegający na oprogramowaniu wirtualnej platformy pozwalającej wielu użytkownikom jednocześnie przebywać w spersonalizowanej przestrzeni wirtualnej, gdzie mogą swobodnie rozmawiać, prowadzić symulacje i szkolenia. Rynek platformy ConnectedVR to przemysł 4.0 – firmy polskie i zagraniczne posiadające fabryki na terenie kraju i za granicą; m.in. producenci AGD, maszyn przemysłowych, urządzeń i sprzętu, branża budowlana, samochodowa, przemysł meblarski, logistyczny itp. Platforma ConnectedVR wykorzystuje sieć 5G w celu zapewnienia użytkownikom stabilnego i pozbawionego opóźnień połączenia. Niskie opóźnienia gwarantują wysoką jakość komunikacji głosowej oraz przeniesienie gestów i mowy ciała użytkownika do przestrzeni wirtualnej. W momencie wprowadzenia na rynek gogli VR bezpośrednio łączących się z siecią 5G platforma będzie mogła działać bez wykorzystania komputera PC, co znacząco zwiększy jej mobilność (na obecnym etapie zakładane jest wykorzystanie stacjonarnych gogli VR w ramach platformy ConnectedVR).

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest wskazany poniżej zakres prac graficznych. Realizacja prac wynosić będzie maksymalnie do 11 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym zostanie ona podzielona na konkretne etapy do odbioru. W przypadku zmian harmonogramu realizacji poszczególnych kamieni milowych uzgodnionych przez Spółkę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (operatorem Programu Akceleracyjnego S5) możliwe jest dokonanie przesunięć czasu realizacji zadań.

Zakres prac w ramach III kamienia milowego – Implementacja frameworku sieciowego platformy ConnectedVR i instalacja u Odbiorcy Technologii – czas do 11 tygodni

Zakres prac:

 • Projekt i przygotowanie interfejsu zarządzania pokojami w ramach platformy ConnectedVR do komunikacji w świecie VR.
 • Projekt i przygotowanie UI launchera: ekran logowania; ekran logowania administracja użytkownikami; ekran logowania administracja plikami zewnętrznymi (modele 3d i grafiki); ekran logowania tworzenie i administracja „pokojami”; ekran logowania tryb KIOSK; ekran logowania tryb podglądu trwającego szkolenia; ekran logowania statystyki szkoleń.
 • Przygotowanie UI w goglach VR – ekran logowania; ekran wyboru szkolenia; nawigacja wewnątrz szkolenia; obsługa narzędzi komunikacyjnych – teleportacja, pisak, wskaźnik, umieszczanie modeli; ekran trybu KIOSK; komunikaty platformowe (stan połączenia, aktualizacja); wybór awatara.
 • Opracowanie projektu graficznego awatara w wersji żeńskiej wraz z wytycznymi dla zespołu 3D.
 • Projekt i przygotowanie multimediów, w tym stworzenie manuala dźwięków uniwersalnych, fiszek i elementów graficznych oraz spasowanie dźwięków pomiędzy poczekalnią, treningiem i grą w ramach szkoleń w VR realizowanych dla Odbiorcy Technologii.
 • Projekty graficzne materiałów promocyjnych i prezentacji platformy ConnectedVR – w tym montaż filmowych case study.
 • Backup materiałów i nadzór nad ich zgodnością z przyjętymi standardami.

Spółka zakłada współpracę zdalną w ramach projektu ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i rozliczanie z konkretnych terminów i etapów realizacji graficznych ustalonych z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy. Preferowana forma współpracy to umowa o dzieło z przeniesieniem pełni praw autorskich.

Spółka:

Connectedvr Sp. z o. o.  ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, lok. 8, 90-057 Łódź́

NIP: 7252299114, REGON: 386028924

http://connectedvr.eu

Osoba kontaktowa: Monika Szymańska, office@connectedvr.eu

Ofertę cenową łącznie w kwocie brutto* za wykonanie zakresu prac określonych dla I kamienia milowego prosimy składać do dnia 14.07.2021 do godziny 23.59 na adres mailowy: office@connectedvr.eu 

*Cena powinna być podana w polskich złotych (PLN) w całkowitym koszcie pracodawcy w ujęciu łącznym za cały zakres prac określonych powyżej, wynikający z zawarcia umowy o dzieło, uwzględniając w swoich własnych kalkulacjach wszelkie obciążenia publiczno-prywatne wynikające z zawarcia tej umowy, jak i ewentualnych wszelkich innych form zatrudnienia będących podstawą do opłat publiczno-prywatnych.

 

Wyniki:

W związku z ogłoszonym rozeznaniem rynku na pełnienie roli Art Directora w III kamieniu milowym w ramach projektu ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’ wpłynęły 2 oferty cenowe. Najkorzystniejszą pod kątem ceny ofertę przedstawił pan Grzegorz Suchecki.

Łódź, dn. 08.07.2021

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu „S5-Akcelerator Technologii 5G”, II etap, akceleracja główna

 

 

Spółka ConnectedVR (dalej: Spółka) to startup technologiczny powołany w maju 2020 r. W obszarze naszej działalności są wszelkie projekty z obszaru AR i VR, z naciskiem na wdrożenia dla przemysłu 4.0. Od stycznia 2021 r. Spółka realizować będzie projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach PROGRAMU AKCELERACYJNEGO „S5 – AKCELERATOR TECHNOLOGII 5G”, którego Beneficjentem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA z siedzibą w Łodzi. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres do 9 miesięcy, począwszy od połowy stycznia 2021 r. Zadania w ramach projektu podzielone są na 3 kamienie milowe.

Spółka poszukuje osoby posiadającej pełnię kompetencji do pełnienia roli Grafika 3D w ramach projektu ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’.

 

Projekt ConnectedVR to projekt polegający na oprogramowaniu wirtualnej platformy pozwalającej wielu użytkownikom jednocześnie przebywać w spersonalizowanej przestrzeni wirtualnej, gdzie mogą swobodnie rozmawiać, prowadzić symulacje i szkolenia. Rynek platformy ConnectedVR to przemysł 4.0 – firmy polskie i zagraniczne posiadające fabryki na terenie kraju i za granicą; m.in. producenci AGD, maszyn przemysłowych, urządzeń i sprzętu, branża budowlana, samochodowa, przemysł meblarski, logistyczny itp. Platforma ConnectedVR wykorzystuje sieć 5G w celu zapewnienia użytkownikom stabilnego i pozbawionego opóźnień połączenia. Niskie opóźnienia gwarantują wysoką jakość komunikacji głosowej oraz przeniesienie gestów i mowy ciała użytkownika do przestrzeni wirtualnej. W momencie wprowadzenia na rynek gogli VR bezpośrednio łączących się z siecią 5G platforma będzie mogła działać bez wykorzystania komputera PC, co znacząco zwiększy jej mobilność (na obecnym etapie zakładane jest wykorzystanie stacjonarnych gogli VR w ramach platformy ConnectedVR).

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest wskazany poniżej zakres prac graficznych. Realizacja prac graficznych wynosi maksymalnie 5 tygodni od dnia podpisania umowy i jest zaplanowana w ramach III kamienia milowego ‘Implementacja frameworku sieciowego platformy i instalacja u Odbiorcy Technologii’. W przypadku zmian budżetu dla III kamienia milowego – uprzednio uzgodnionych przez Spółkę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (operatorem Programu Akceleracyjnego S5) – możliwe jest zlecenie dodatkowego zakresu prac zaplanowanego na miesiąc wrzesień 2021. Oczekujemy pełnej dostępności w określonym okresie czasu, celem osiągnięcia niezbędnych wskaźników realizacji projektu.

 

Zakres prac w ramach III kamienia milowego – Implementacja frameworku sieciowego platformy ConnectedVR i instalacja u Odbiorcy Technologii – do 5 tygodni

 • Modelowanie 3D nowych obiektów wynikłych w toku odbioru II kamienia milowego i potrzeb Odbiorcy Technologii.
 • Modelowanie i teksturowanie elementów otoczenia na potrzeby szkoleń w wirtualnej rzeczywistości.
 • Tworzenie wizualizacji, tekstur i materiałów według wytycznych.

Spółka zakłada współpracę na miejscu w biurze lub w formie zdalnej. Preferowana forma współpracy to B2B. Spółka dopuszcza wynagrodzenie w formie zaliczkowania prac i rozliczenia końcowego po odbiorze prac.

 

Spółka:

Connectedvr Sp. z o. o.  ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, lok. 8, 90-057 Łódź́

NIP: 7252299114, REGON: 386028924

http://connectedvr.eu

Osoba kontaktowa: Monika Szymańska, office@connectedvr.eu

Ofertę cenową łącznie w kwocie brutto* za wykonanie zakresu prac określonych w ramach III kamienia milowego dla zaangażowania nie większego niż 5 tygodni prosimy składać do dnia 10.07.2021 do godziny 23.59 na adres mailowy: office@connectedvr.eu Dodatkowo prosimy o wycenę zakresu prac dla 3 tygodni zaangażowania w miesiącu wrzesień 2021, przy założeniu że zlecone zadania będą podobnie dotyczyły zakresu określonego powyżej.

 

*Cena powinna być podana w polskich złotych (PLN) w całkowitym koszcie brutto, uwzględniając w swoich własnych kalkulacjach wszelkie obciążenia publiczno-prywatne wynikające z zawarcia tej umowy, jak i ewentualnych wszelkich innych form zatrudnienia będących podstawą do opłat publiczno-prywatnych.

 

Wyniki:

Wyniki: W związku z ogłoszonym rozeznaniem rynku na pełnienie roli Grafika 3D w ramach projektu ‘ConnectedVR – nowa wizja współpracy i pozyskiwania wiedzy w przestrzeni wirtualnej’ wpłynęły 2 oferty cenowe. Najkorzystniejszą pod kątem ceny ofertę przedstawił pan Piotr Dryja.