Główny Programista VR

Łódź, dn. 21.05.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu “ConnectedVR” w programie “S5-Akcelerator Technologii 5G”, zapraszamy do złożenia oferty cenowej w trybie zapytanie ofertowego, którego przedmiotem jest wybór Głównego Programisty VR.

Projekt polega na opracowaniu wirtualnej platformy dla przemysłu 4.0 pozwalającej wielu użytkownikom jednocześnie przebywać w spersonalizowanej przestrzeni wirtualnej, gdzie mogą swobodnie rozmawiać, prowadzić symulacje i szkolenia.

Zakres prac dla Głównego Programisty VR:

Etap I
– Tworzenie sesji w zadanym środowisku VR według modelu klient-serwer z mechanizmem identyfikacji konkretnych użytkowników;
– Opracowanie systemu komunikacji i synchronizacji użytkowników, w tym:
– synchronizacja pozycji i rotacji elementów awatara w przestrzeni między klientami sesji;
– implementacja streamingu audio przy minimalizacji rozmiaru i latencji pakietów danych;
– zapisywanie i przywracanie sesji dla użytkowników powracających.
Etap II
– Optymalizacja wyświetlania środowiska 3D w zakresie złożoności geometrii, modułów cieniujących i symulacji fizycznych (kolizje, raycast, nawigacja);
– Opracowanie elementów interaktywnych – zakresu interakcji, potrzebnych komponentów oraz ogólnej architektury wymaganej do ich funkcjonowania (np. przyciski, dźwignie, pola tekstowe i okna wyboru).
Etap III
– Przygotowanie architektury wymiany danych ze źródłami zewnętrznymi;
– Testy aplikacji oraz weryfikacja wskaźników osiągnięcia kamieni milowych;
– Utrzymanie bazy kodu i repozytoriów zdalnych.

Zamawiający

Connectedvr Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź́
NIP: 7252299114, REGON: 386028924
http://connectedvr.eu

Osoba kontaktowa: Katarzyna Szatanik, office@connectedvr.eu, M: 604285703

Oferty w kwocie brutto prosimy składać do dnia 28.05.2020 do godziny 23.59. na adres mailowy:
office@connectedvr.eu